Ride like a pro - training

photo.png

Карай като про - обучение

photo.png

Date: September 6th, 2020

Route: 55km | Northwest of Sofia |  asphalt and gravel

Sofia - Zlatusha -Sofia 

 

The training consisted of two parts - instructions and demonstrations on-the-spot, and a short ride for practice. 


TRAINING

With explanations and exercises we demonstrated how to:

 • Set up your bike;

 • Balance while riding;

 • Make an emergency brake;

 • Use your gears better;

 • Claim your place on the road.

 • Use and follow the road signs


PRACTICE
Our participants joined us for a ride of 55 km – a terrain accessible for all levels. 

Дата: 6 септември 2020

Маршрут:  55км | Северозападно от София | асфалт и чакъл

София - Златуша - София

Обучението се проведе в две части - инструктаж и демонстрации, и кратко каране с цел практика. 


ОБУЧЕНИЕ:


По време на обучението показахме:

 • как да заемаш правилна стойка и да поддържаш баланс на велосипеда;

 • как и кога да сменяш скоростите и да използваш спирачките най-ефективно;

 • как да се държиш на пътя в градска и извънградска среда;

 • как да подготвиш велосипеда си, за да се чувстваш максимално комфортно на него.

 • как да подаваш и използваш знаците на пътя и тези от другите участници в движението


ПРАКТИКА
 

Участниците в нашето обучение приложиха наученото на специално подбран маршрут с терен и темпо, подходящи за всички нива. 

route map 6 Sept.jpg
elevation route 6 Sept.jpg